Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

kinufa

June 28 2017

kinufa
8394 23e4 500
placek z sadu.
kinufa
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viajakubzulczyk jakubzulczyk
3080 7c4b
kinufa
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaochildren ochildren

June 06 2017

kinufa

June 04 2017

kinufa
Gdy w wieku trzydziestu lat wraca się do punktu wyjścia, to znaczy, że zmarnowało się życie. Że jest się trupem. Miałeś, kurwa, tyle czasu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
kinufa

May 07 2017

kinufa
2365 7099 500
Reposted fromupinthesky upinthesky viaawakened awakened
kinufa
kinufa
6187 1fee 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabealobster bealobster
kinufa
Chciałabym żeby w nocy obudził mnie sms o treści “dobrze że jesteś”. Byłabym szczęśliwa, że jeszcze ktoś o mnie pamięta.
— o tak
Reposted fromstan-wyjatkowy stan-wyjatkowy viasaaanx saaanx

May 05 2017

kinufa
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
kinufa
Nic z tego, dzieciaku. Do niczego nie dojdziesz tutaj, nie masz nawet co o tym myśleć. Do końca życia będziesz nalepiał na ścianach własne sny.
— Marek Hłasko, Następny do raju
Reposted fromintotheblack intotheblack viaawakened awakened
kinufa
Bo tak już jest, że drogo płaci
Ten, który wybrał nic nie tracić
— Mozil
Reposted fromconieco conieco viadeszcz deszcz
kinufa
1592 8ad2
Reposted frominpassing inpassing viadeszcz deszcz
kinufa
kinufa
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viadeszcz deszcz
kinufa
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted fromnoicoztego noicoztego viajakubzulczyk jakubzulczyk
kinufa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl