Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2019

kinufa
4545 f14e 500
suprisingly accurate
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaxannabelle xannabelle
kinufa
kinufa
2121 bd38
Reposted fromczajnikq czajnikq viatarczyn tarczyn
kinufa
9730 a4e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaawakened awakened
kinufa
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaawakened awakened
kinufa
0636 e97f 500
Reposted fromoll oll viaawakened awakened
kinufa
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viaawakened awakened
kinufa
Tylko ktoś, kto dużo płakał, może docenić życie w całym jego pięknie i głośno się śmiać.
— Oriana Fallaci "List do nienarodzonego dziecka"
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaawakened awakened
kinufa
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt viaawakened awakened
kinufa
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened
kinufa
6155 915d 500
Reposted fromcycokarol cycokarol viaawakened awakened
kinufa
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaawakened awakened
kinufa
kinufa
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viaawakened awakened
kinufa
5532 60c5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabealobster bealobster

November 07 2018

kinufa
Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
kinufa
8159 0894 500
Reposted frompszpsz pszpsz viaxannabelle xannabelle
kinufa

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viaMadsentropiahigh Madsentropiahigh
kinufa
Wszystko co istnieje, może być nam dane na cztery sposoby: na zawsze, na chwilę, nigdy lub na wiele chwil. 
— Beth Elon
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaawakened awakened
kinufa
Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl