Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

kinufa
kinufa
kinufa
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia.
— Tadeusz Makowski
Reposted fromlovvie lovvie viaxannabelle xannabelle
kinufa
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxannabelle xannabelle
7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viadressuicide dressuicide
kinufa
Reposted fromdreamadream dreamadream viadressuicide dressuicide
kinufa
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony
kinufa
2168 1a93 500
Reposted frompiehus piehus viaxannabelle xannabelle
kinufa
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
kinufa
pewne uczucia zostają na zawsze.
— h. murakami
kinufa
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaawakened awakened
kinufa

Są ludzie przy, których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko a każda noc jest za krótka na sen. 

— Tomek Tomczyk
kinufa
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
kinufa

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viaxannabelle xannabelle
kinufa
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viaxannabelle xannabelle
4850 d575
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaxannabelle xannabelle
kinufa
4570 db6d 500
Reposted frompiehus piehus viabeginagain beginagain
kinufa
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viabeginagain beginagain
kinufa
2956 9c44
Reposted fromheroes heroes viaMadsentropiahigh Madsentropiahigh
kinufa
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl