Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

kinufa
kinufa
6218 b4bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadeszcz deszcz

March 10 2017

kinufa
Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
kinufa
Ludzie mówią. Mówią za dużo. Mówią bezładnie. Mówią o sobie nawzajem, za swoimi plecami. Mówią, kto komu wisi pieniądze, kto kogo ostatnio wypierdolił z interesu. Mówią, kto jest słaby, gdzie jest słaby, kiedy stał się słaby. Mówią o tym, co inni mówią o innych. Mówią o tym, kto się z kim rucha. Kto kogo zdradził. Kto kogo porzucił. Mówią, aby mówić. Mówią, mówią i mówią. Piją po to, aby mówić jeszcze więcej. Jeszcze głupiej. Informacje przeciekają przez nich, lecą im z oczu, z uszu, spomiędzy nóg. Nieistotne i istotne. Te powszechnie wiadome i te poufne. Wciąż mówią. Mówią, dopóki nie padną. Mówią po to, aby za chwilę powiedzieć jeszcze więcej. Mówienie ich podnieca, rozszerza ich źrenice, przyśpiesza oddech, zwilża śluzówki. Gdy jest połączone z byciem słuchanym, wtedy staje się lepsze i ważniejsze niż seks. Lepsze i ważniejsze, bo bardziej ekonomiczne. Mówienie różni się od seksu zdecydowanie korzystniejszym stosunkiem energii zainwestowanej do energii uzyskanej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk

February 23 2017

kinufa

maako: Sunset of Manhattan

kinufa
kinufa

February 19 2017

kinufa
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaimperfectworld imperfectworld
kinufa
7440 5bad
Reposted fromNicinic Nicinic viayouuung youuung
kinufa
3602 ec38
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabeginagain beginagain

February 18 2017

kinufa

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viayouuung youuung
kinufa
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk

July 07 2015

kinufa
kinufa
A jeśli pójdzie coś nie tak i siebie znać, nie będziemy już
Nie powiem jak mi Ciebie brak, bo nie ma takich słów
— video - papieros
Reposted fromevanescence evanescence viapsychoza psychoza
kinufa
1413 bfc2 500
Reposted fromartlover artlover viairmelin irmelin

July 02 2015

kinufa
2503 cfea
Reposted fromAgnik Agnik vianiskowo niskowo
kinufa
I wanna go home i want a beer | quotes and movies
Reposted fromweightless weightless viahimerra himerra

July 01 2015

kinufa
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty vianiskowo niskowo
kinufa
1954 0eb4
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viamaddreamer maddreamer
kinufa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl