Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

kinufa
kinufa
6588 efb7 500
kinufa
1983 7113 500

April 21 2017

kinufa

maako: Sunset of Manhattan

kinufa
kinufa
kinufa
1592 8ad2
Reposted frominpassing inpassing viadeszcz deszcz
kinufa
kinufa
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viadeszcz deszcz
kinufa
kinufa
6235 fbc0
Reposted fromveryme veryme viajakubzulczyk jakubzulczyk
kinufa
kinufa
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
kinufa
kinufa
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadeszcz deszcz
kinufa
0801 1c12 500
Reposted fromdeszcz deszcz
kinufa
6588 efb7 500
kinufa
1983 7113 500

April 17 2017

kinufa
2451 9be3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavertheer vertheer
kinufa
8514 3928
Reposted fromAbaddon8 Abaddon8 viavertheer vertheer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl